Историјат Културног центра „Радоје Домановић“

Културни центар „Радоје Домановић“ основан је 1974. годинине одлуком Скупштине општине Рача. Настао је спајањем  Радничког универзитета и Народне библиотеке. Као основна делатност културног центра наводи се образовање ван система школства. Пратећи потребе становника Раче и културолошке трендове, Културни центар је  уз своју основну делатност и у оквиру ње у свој програм уврстио пројекцију филмова,  школе страних језика, музичку школу, течајеве стручног оспособљавања, рад са аматерима свих врста, помоћ и подршку разним удружењима који функционишу у склопу центра или самостално.   Културни центар каратерише и добра сарадња са свим образовним установама на територији општине Рача као и сарадња са свим  установама културе у Србији и шире.

На основу закона 1.11.1996. године из састава Културног центра издвојила се Библиотека као самостална установа, али сарадња постоји континуирано, како на дневном нивоу, тако и у реализацији великих програма.

Тренутно у Културном центру  функционише : аматерско позориште, фолклорни ансамбл, удружење ликовних стваралаца, дечја креативна радионица, бројни уметнички програми и манифестације из области визуелних, драмских и музичких уметности.

Као жив организам, Културни центар, прилагођава се потребама грађана Раче и трендовима уметничког стваралаштва.